Object structure
Title:

Institutional equilibrium. What is it about and what is its role in the economy?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Wilkin, Jerzy

Subject and Keywords:

economic equilibrium ; institutional equilibrium ; institutional economics ; general equilibrium theory ; równowaga ekonomiczna ; równowaga instytucjonalna ; ekonomia instytucjonalna ; teoria równowagi ogólnej

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 26-37

Abstrakt:

Pojęcie równowagi ekonomicznej należy do najważniejszych w ekonomii. Szczególne znaczenie w naukach ekonomicznych ma teoria równowagi ogólnej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest krytyczna analiza sposobu badania równowagi w głównym nurcie ekonomii. Temu podejściu przeciwstawiona została koncepcja równowagi instytucjonalnej, bazująca na osiągnięciach amerykańskiego instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej. Szczególne miejsce w tej koncepcji ma teoria równowagi instytucjonalnej sformułowana przez M. Aoki’ego. Równowagę instytucjonalną można określić jako równowagę „długiego trwania”. Wyjaśnia ona podstawy trwania i rozwoju gospodarki mimo ustawicznej nierównowagi rynkowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: