Object structure
Title:

China, India, and the future of the global economy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Kwaśnicki, Witold

Subject and Keywords:

future studies ; forecasting ; globalization ; economic development ; prognozowanie ; studia nad przyszłością ; globalizacja ; rozwój gospodarczy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 154-186

Abstrakt:

W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd prognoz globalnego roz-woju gospodarczego do 2050 roku. Następnie przedstawiona została ekstrapolacyjna prognoza rozwoju globalnego PKB i oszacowanie udziału gospodarek Chin i Indii w produkcji globalnej do roku 2050 na podstawie tzw. ewolucyjnego modelu konkurencji. Wykorzystany ewolucyjny model konkurencji umożliwia oszacowanie konkurencyjności gospodarek narodowych. Dokonano porównania konkurencyjności Chin i Indii z liderami rozwoju gospodar-czego w XX wieku, jakimi były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia oraz Unia Europejska. Podsumowaniem tych rozważań jest prawdopodobny (choć bardzo subiektywny) scenariusz zmian konkurencyjności tych gospodarek w następnych 40 latach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: