Object structure
Title:

Methodological individualism versus holism in institutional economics

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Noga, Marian

Subject and Keywords:

methodological individualism ; holism ; institutional economics ; paradigm of mainstream economics ; indywidualizm metodologiczny ; holizm ; ekonomia instytucjonalna ; paradygmat ekonomii głównego nurtu

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 38-45

Abstrakt:

W artykule Autor prezentuje hipotezę, że indywidualizm metodologiczny jako metoda poznawania rzeczywistości gospodarczej jest komplementarny, a nie substytucyjny, względem holizmu metodologicznego. W łonie ekonomii instytucjonalnej nie ma jednolitego poglądu, którą z tych metod należy stosować w badaniach rzeczywistości gospodarczej. Dlatego też pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej pozwoliło Autorowi wysunąć postulat, aby zmodyfikować paradygmat ekonomii głównego nurtu, uzupełniając go o efekt badań ekonomii instytucjonalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: