Object structure
Title:

Economics and social engineering from the perspective of the financial crisis

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Godłów-Legiędź, Janina

Subject and Keywords:

social engineering ; methodology ; mainstream economics ; financial crisis ; inżynieria społeczna ; metodologia ; kryzys finansowy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 187-199

Abstrakt:

Wbrew negatywnym konotacjom terminu inżynieria społeczna w ekonomii, celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zalecane przez Stevena L. Goldmana podejście do inżynierii jako paradygmatu badań naukowych. Historia ekonomii i doświadczenia ostatniego kryzysu potwierdzają tezę Goldmana o potrzebie zmiany dominującego w zachodniej nauce podejścia. Z tej perspektywy ekonomiści ortodoksyjni, podążając śladem nauk przyrodniczych i przyjmując racjonalistyczno-pozytywistyczną wizję nauki zaprzepaścili możliwości tkwiące w podejściu metodologicznym bronionym przez spychanych na margines ekonomistów heterodoksyjnych. Paradygmat inżynierii może chronić makroekonomię przed modelowaniem oderwanym od realistycznych przesłanek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: