Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania karty podatkowej jako narzędzia rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Possibilities of Using the Tax Card as a Tool for Development of Micro Enterprises in the Municipalities

Creator:

Żabiński, Arkadiusz

Subject and Keywords:

system podatkowy ; polityka gospodarcza ; karta podatkowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 600-609

Abstrakt:

Polityka fiskalna jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych i społecznych. Za pomocą poszczególnych elementów systemu podatkowego państwo może realizować wyznaczone funkcje i wpływać na decyzje podatników, a poprzez to kształtować politykę gospodarczą. W zakresie lokalnym politykę taką prowadzą jednostki samorządu terytorialnego. O ile jednak zadania stawiane przed gminami czy powiatami są ambitne, o tyle instrumentarium w obszarze władztwa podatkowego jest zdecydowanie niewystarczające. W artykule zawarto analizę konstrukcji jednego ze źródeł dochodów gmin, jakim jest karta podatkowa, w kierunku wykorzystania jej jako instrumentu wspierania mikroprzedsiębiorczości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: