Object structure
Title:

Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Loans and Municipal Bonds Issuance as of Raising Funds by the Local Government Entities in Poland

Creator:

Rosa, Anna

Subject and Keywords:

jednostki samorządu terytorialnego ; JST ; zobowiązania ; kredyty ; obligacje komunalne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 366-374

Abstrakt:

Obligacje komunalne obok pożyczek i kredytów bankowych pełnią istotną funkcję w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia wybranych instrumentów dłużnych w finansowaniu zadań JST. Znaczenie to analizowano na podstawie udziału tych instrumentów w zadłużeniu ogółem JST w Polsce w latach 2005-2010. W opracowaniu przedstawiono również korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: