Object structure
Title:

Deficyt i dług jako kategorie objęte dyscypliną fiskalną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Deficit and Debt as Categories of Fiscal Discipline

Creator:

Zioło, Magdalena

Subject and Keywords:

dyscyplina fiskalna ; budżet ; deficyt ; dług

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 589-599

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano deficyt i dług jednostek sektora publicznego, jako kategorie podlegające regulacji ze strony państwa i będące przedmiotem oddziaływania w ramach dyscypliny fiskalnej. Wskazano na dokonującą się zmianę orientacji wobec instrumentów oddziaływania fiskalnego, które z narzędzi administracyjnych stały się narzędziami zarządczymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: