Object structure
Title:

Rozwój przedsiębiorczości w gminie a stawki podatku od nieruchomości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of Entrepreneurship in Municipalities vs. Property Tax Rates

Creator:

Płonka, Aleksandra ; Wojewodzic, Tomasz

Subject and Keywords:

gmina ; przedsiębiorczość ; podatek od nieruchomości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 289-297

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji stwierdzenia o wpływie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie na lokalizację na jej terenie działalności gospodarczej. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 120 przedsiębiorców w 6 gminach nie dają podstaw twierdzić, aby wpływ ten był znaczny, o czym świadczy m.in. słaba orientacja przedsiębiorców w zakresie wysokości obowiązujących stawek podatku. Przeprowadzone badania wskazują również na możliwość zwiększenia dochodów gmin bez podnoszenia wysokości stawek podatku przez usprawnienie sytemu egzekwowania należnych gminie płatności, a szczególnie urealnienie podstawy opodatkowania (powierzchni nieruchomości).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: