Object

Title: Sytuacja finansowa polskich województw w świetle wybranych wskaźników

Title in english:

Polish Voivodeships Financial Situation in the Light of Selected Indicators

Creator:

Wyszkowska, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 531-541

Abstrakt:

Sytuacja finansowa samorządowych województw ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu możliwości realizacji przez nie działalności inwestycyjnej, dopuszczalności zadłużania się czy też zdolności pozyskiwania unijnego wsparcia. Z punktu widzenia oceny finansów samorządowych istotną rolę odgrywa nie tylko analiza pozioma i pionowa budżetu, ale także analiza wskaźnikowa. Swego rodzaju syntetycznym miernikiem oceny sytuacji finansowej województw jest stopień ich samodzielności dochodowej i wydatkowej. Uwzględniając wyliczone wskaźniki, można stwierdzić, że polskie regiony charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem samodzielności w porównaniu z gminami i powiatami grodzkimi, co wynika z konstrukcji systemu ich zasilania budżetowego. Niepokój budzi rosnący deficyt budżetowy oraz poziom zadłużenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118638

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information