Object

Title: Finanse samorządu terytorialnego - próba wartościowania dorobku teoretycznego na tle oczekiwań otoczenia politycznego, gospodarczego i wspólnot lokalnych

Title in english:

Local Government Finance - an Attempt of Evaluation of the Theoretical Achievements on the Background of Expectations of the Political and Economic Surroundings and Local Communities

Creator:

Szewczuk, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 199-211

Abstrakt:

Próba dokonywania oceny dorobku teoretycznego finansów samorządu terytorialnego jest przedsięwzięciem szczególnie złożonym. Wynika to z braku zweryfikowanej metodyki badania dla tego typu przedsięwzięć. Metodycznie za zasadne uznano wyróżnienie w dotychczasowym dorobku finansów samorządu terytorialnego "określonych płaszczyzn problemowych" i dokonywanie ich oceny, którą powinny być objęte takie płaszczyzny, jak: podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa JST, budżetowanie w JST, zarządzanie długiem lokalnym, ryzyko w gospodarce finansowej i metody jego minimalizowania, strategie finansowania działalności i rozwoju JST, analiza finansowa w JST, nadzór i kontrola gospodarki finansowej w JST, partycypacja obywatelska. Ze względów formalnych w artykule zakres wartościowania został ograniczony do jednej płaszczyzny, tj. samodzielności finansowej JST.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118737

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information