Object structure
Title:

Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Stability of Euro Zone. Implications for Poland

Creator:

Chmielewski, Tomasz ; Sławiński, Andrzej

Subject and Keywords:

strefa euro ; dywergencja ; stabilność finansowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 28-46

Abstrakt:

Struktura instytucjonalna strefy euro była pomyślana jako zabezpieczenie przed nieodpowiedzialną polityką fiskalną rządów. W rzeczywistości, z wyjątkiem Grecji, to nie rządy lecz banki komercyjne podejmowały nieodpowiedzialne decyzje, które zachwiały stabilnością finansową strefy euro. Kryzys bankowy i recesja spowodowały gwałtowny wzrost zadłużenia rządów. Wcześniejsze boomy kredytowe przyspieszyły natomiast proces różnicowania się konkurencyjności gospodarek wewnątrz strefy euro. W efekcie kraje strefy euro podzieliły się na nadwyżkowe, których gospodarki charakteryzuje chroniczna słabość konsumpcji, prowadząca do nadmiaru oszczędności krajowych i dużych nadwyżek handlowych, oraz deficytowe, w których wysokie tempo wzrostu akcji kredytowej i konsumpcji były przyczyną malejącej stopy oszczędności i utrzymywania się dużych deficytów w obrotach handlowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: