Object structure
Title:

Zmiany w VAT w aspekcie funkcji i zasad podatkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in VAT in the Aspect of Fiscal Functions and Rules

Creator:

Famulska, Teresa

Subject and Keywords:

VAT ; funkcje podatku ; zasady podatkowe ; harmonizacja podatkowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 59-75

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zmian w zakresie VAT, jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach. Analizą objęto rozwiązania polskie na tle stosowanych w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań uczyniono przede wszystkim zmiany stawek VAT oraz zmiany związane z unijną harmonizacją podatkową. Funkcje i zasady podatkowe stały się punktem odniesienia w formułowaniu wniosków i ocen, połączono zatem wątki teoretyczne i praktyczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: