Object structure
Title:

Rozwój rynku private equity a koniunktura gospodarcza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Private Equity Market Development and the Economy Conditions

Creator:

Węcławski, Jerzy

Subject and Keywords:

rynek finansowy ; private equity ; koniunktura gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 239-249

Abstrakt:

Wartość kapitału gromadzonego przez fundusze private equity jest ściśle powiązana z koniunkturą gospodarczą, a szczególnie z klimatem giełdowym oraz kształtowaniem się stóp zwrotu z kapitału w relacji do alternatywnych inwestycji na rynku finansowym. Realizacja modelu finansowania opartego na private equity napotyka w związku z tym trudności związane z niestabilnością dopływu środków od inwestorów zewnętrznych. Kapitałodawcy funduszy private equity kierują się przy tym w swoich decyzjach oceną odnoszącą się do przyszłej koniunktury giełdowej, historycznych stóp zwrotu i reputacją funduszu. Działalność inwestycyjna funduszy private equity ma w pewnym zakresie także wpływ antycykliczny na gospodarkę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: