Object structure
Title:

Co finanse mogą dać polityce pieniężnej? Lekcje z ostatniego kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

How Finance Can Support Monetary Policy? Lessons From the Recent Crisis

Creator:

Kokoszczyński, Ryszard

Subject and Keywords:

polityka pieniężna ; kryzys finansowy i gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 90-99

Abstrakt:

Tekst, ukazując ewolucję zainteresowania bankiem centralnym jako podmiotem polityki pieniężnej, wskazuje na ujawnione przez ostatni kryzys braki w analitycznej podbudowie procesu jej projektowania i wdrażania. Braki te dotyczą przede wszystkim roli sektora finansowego w gospodarce i w funkcjonowaniu mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Ich uzupełnienie wymaga rozwiązania dość znacznej liczby problemów badawczych należących raczej do obszaru finansów niż makroekonomii. Lista tych problemów kończy artykuł.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: