Object

Title: Dodatkowe podatki i opłaty od banków - potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów

Title in english:

Additional Bank Taxes and Levies - the Needs of Practice and the Dilemmas of the Theory of Finance

Creator:

Marcinkowska, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 100-127

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony aktualnie dyskutowanej kwestii dodatkowego opodatkowania banków. Przedstawiono kluczowe rodzaje podatków (od transakcji finansowych i od działalności finansowej) oraz wprowadzane nowe kategorie - m.in. opłatę na fundusz stabilności finansowej. Zaprezentowano istniejące i proponowane rozwiązania, ze wskazaniem projektów harmonizacji uregulowań w tym zakresie. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań oraz wskazano szacunki potencjalnych wpływów z podatków/opłat, sygnalizując przy tym zagrożenia związane z wyborem niektórych podstaw ustalania dodatkowych obciążeń. Zaakcentowano konieczność zapewnienia spójności nowych rozwiązań z ogólną polityką ekonomiczno-społeczną oraz istniejącą (i tworzoną) architekturą nadzorczą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118732

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information