Object structure
Title:

Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Purpose and Funding of Pension System

Creator:

Szumlicz, Tadeusz

Subject and Keywords:

zabezpieczenie emerytalne ; bezpieczeństwo socjalne ; emerytura

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 212-238

Abstrakt:

Skuteczne i efektywne zorganizowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego należy współcześnie do najtrudniejszych problemów społecznych i ekonomicznych. W urządzaniu tego systemu musi nastąpić istotne przewartościowanie. Przesądzają o tym nie tyle skutki złego zarządzania zmianą systemu emerytalnego wprowadzanego od 1999 r., ile szybko zmieniające się uwarunkowania demograficzne, finansowe i świadomościowe. Umiejętnego pogodzenia wymaga prywatne i publiczne podejście do ryzyka starości. Przyszłość powszechnych systemów emerytalnych to emerytura o charakterze socjalnym. To jest również realna szansa na ujednolicenie systemu emerytalnego w Polsce. Taki kierunek zmiany wymaga uprzedzającego upowszechniania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, popartego odpowiednimi preferencjami podatkowymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: