Object structure
Title:

Aspekty ekologiczne na rynku finansowym. Pomiędzy naiwnością a koniecznością

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological Aspects on Financial Market. Between Naivety and Necessity

Creator:

Dziawgo, Leszek

Subject and Keywords:

rynek finansowy ; ekologia ; społeczna odpowiedzialność biznesu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 47-58

Abstrakt:

Z koncepcją CSR wiązane są nadzieje na podniesienie także ekologicznej jakości procesów gospodarowania. Dotyczy to również międzynarodowego rynku finansowego, na którym w ostatnich latach aspekty ekologiczne istotnie zyskały na znaczeniu. Można wskazać na szereg zróżnicowanych inicjatyw, jakie podjęły instytucje finansowe, aby wykorzystać konkurencyjnie ochronę środowiska naturalnego. Wzmożona aktywność ekologiczna instytucji finansowych wzbudza jednak także pewne wątpliwości. W naukowej analizie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą nowy ekologiczny trend na rynku finansowym, wykorzystano badania na reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego oraz na grupie inwestorów, przeprowadzone na zlecenie autora przez renomowaną instytucję MillwardBrown SMG/KRC.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: