Object

Title: Jawna i ukryta redystrybucja dochodów na skutek kryzysu finansowego

Title in english:

Tacit and Explicit Redistribution of Income as a Result of Financial Crisis

Creator:

Owsiak, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 128-147

Abstrakt:

Jednym z wyzwań badawczych i praktycznych jest rozpoznanie skutków kryzysu finansowego. Należy do nich zaliczyć natychmiastowe skutki, takie jak: spadek produkcji (PKB), wzrost bezrobocia, spadek dochodów publicznych, wzrost wydatków państwa, wzrost deficytów budżetowych, długu publicznego. Część skutków ujawni się dopiero w średnim i długim okresie, chociaż zakres i siła ich występowania są trudne do przewidzenia. Kryzysy finansowe prowadzą do istotnej redystrybucji dochodów gospodarstw domowych. Redystrybucja ta przybiera charakter jawny lub ukryty, w zależności od przyczyn wywołujących kryzys oraz podjętych przez państwo środków ratunkowych. W ostateczności koszty kryzysu ponoszą podatnicy. Istotne jest, jak rozłożone są te koszty oraz w jakim stopniu koszty te mają charakter jawny (np. wzrost podatków), a w jakim ukryty (np. wzrost cen).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118733

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information