Object

Title: Strategia finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Title in english:

Financial Management of Enterprises during Economic Crisis

Creator:

Pomykalski, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 334-340

Abstrakt:

Autor przedstawia działania finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu. Analizie poddano dane pochodzące z badań ankietowych NBP przeprowadzonych na grupie 850 przedsiębiorstw polskich oraz wyniki finansowe wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem referatu jest określenie i zobrazowanie działań finansowych, które powinny zostać podjęte przez zarządzających przedsiębiorstwem w okresie poprzedzającym oraz w czasie trwania kryzysu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121803

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information