Object structure
Title:

Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge Security Management in the Context of Organization Development

Creator:

Wawak, Sławomir

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo informacji ; bezpieczeństwo wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; systemy informacyjne ; ISO 27001

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 465-472

Abstrakt:

Współcześnie zasoby wiedzy stają się głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Organizacje muszą podejmować działania na rzecz właściwego wykorzystania ich zasobów oraz zabezpieczenia ich przed ujawnieniem czy zmniejszeniem wartości. Systemy informatyczne pozwalają przedsiębiorstwom na ograniczenie liczby naruszeń bezpieczeństwa informacji. Jednak poza zasięgiem tych systemów pozostają zasoby wiedzy. W artykule omówiono ograniczenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wskazano na możliwości ich rozwoju w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: