Object structure
Title:

Strategia rozwoju przemysłowego i polityki przemysłowej Republiki Kazachstanu w okresie przedkryzysowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Strategy of Industrial Development and Industrial Policy in the Republic of Kazakhstan in the Period before the Crisis

Creator:

Wojtołowski, Nikołaj ; Abdullajew, Kalil

Subject and Keywords:

strategia ; polityka przemysłowa ; Kazachstan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 490-497

Abstrakt:

W artykule przedstawiono "Strategię przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstanu na lata 2003-2015". Autorzy w sposób krytyczny odnieśli się do wspomnianego dokumentu, zarzucając mu zwłaszcza mylenie pojęć: polityka przemysłowa i strategia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: