Object structure
Title:

Partycypacja zespołu w podejmowaniu decyzji strategicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Team Participation in Strategic Decision Making

Creator:

Jankowska-Mihułowicz, Marzena

Subject and Keywords:

decyzje strategiczne ; proces/styl podejmowania decyzji ; menedżer ; pracownicy ; zespół

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 98-107

Abstrakt:

W artykule zawarto zagadnienia dotyczące stopnia centralizacji decyzji strategicznych, stylów podejmowania takich decyzji oraz metod i technik twórczego rozwiązywania problemów o charakterze strategicznym. Na podstawie rozważań teoretycznych oraz wyników badań na grupie menedżerów wyciągnięto wnioski dotyczące optymalnego zakresu partycypacji pracowników w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: