Object structure
Title:

Dylematy kształtowania strategii firm-katalizatorów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dilemmas in the Development of Business Catalysts' Strategy

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz

Subject and Keywords:

firma-katalizator ; wielostronny biznes ; strategia ; katalityczne reakcje ; konkurencja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 197-204

Abstrakt:

Konkurowanie katalizatorów stanowi typowy atrybut wielostronnego biznesu. Konkurencja to istotny element katalitycznego modelu. Strategia konkurencji firm-katalizatorów obejmuje cztery podstawowe zadania: Identyfikacja i diagnoza dynamiki katalitycznej konkurencji. Przewidywanie pojawienia się konkurentów z innymi modelami biznesu. Poszukiwanie nowych technologii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: