Object

Title: Przedsiębiorstwo wobec zjawiska zarażania

Title in english:

Company Responses to the Contagion

Creator:

Wyciślak, Sławomir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 511-519

Abstrakt:

Współczesne przedsiębiorstwo realizuje działania w warunkach wielokierunkowych i wieloaspektowych relacji. W konsekwencji konfrontuje się ono z rosnącą liczbą czynników ryzyka, które dodatkowo cechuje rosnący stopień powiązania. Uwzględniając podane przesłanki, za cel artykułu uznano analizę zjawiska zarażania przy odniesieniu się do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. W ramach charakterystyki zjawiska zarażania posłużono się analogią do epidemiologii, zidentyfikowano też źródła zarażania, mechanizm przekazywania zarażania, wrażliwe na zarażanie przedsiębiorstwa. Obronie przedsiębiorstwa przed zarażaniem ma służyć warstwowy model odporności, w którym wyróżniono: bariery zewnętrzne, centrum, sfery funkcjonalne. Dociekania odniesiono do sfery praktyki gospodarczej. Przedmiotem pogłębionych rozważań uczyniono kryzys finansowy, którego początek datuje się na wrzesień 2008 roku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121837

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Przedsiębiorstwo wobec zjawiska zarażania Oct 30, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information