Object structure
Title:

Kulturowe uwarunkowania zmian strategii zarządzania w urzędach administracji publicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Cultural Background of Changes in Strategic Management of Public Administration Institutions

Creator:

Szymańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; strategia ; zarządzanie strategiczne ; urząd administracji publicznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 447-456

Abstrakt:

Myślenie strategiczne stało się niezbędne w każdej współczesnej organizacji. Ten nowy paradygmat stanowi istotny punkt odniesienia do wyznaczenia nowych reguł strategicznego zarządzania również dla urzędów administracji publicznej. Wychodząc z założenia, że strategia organizacji oraz jej struktura, typ ludzi sprawujących w niej władzę, system kontroli i sposób funkcjonowania odzwierciedlają kulturę danej organizacji, zasadne wydaje się przedstawienie podstaw kulturowych strategii zarządzania publicznego. Koniecznością staje się zinterpretowanie elementów kultury organizacyjnej, tj. wartości, norm, postaw i wzorów zachowań obowiązujących w danym urzędzie i określenie ich wpływu na podjęte decyzje strategiczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: