Object structure
Title:

Koncepcja synergizmu w zarządzaniu strategicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Synergy in Strategic Management

Creator:

Popławska, Żanna ; Limański, Andrzej

Subject and Keywords:

synergizm ; efekt synergiczny ; typy synergizmu ; zarządzanie strategiczne ; potencjał synergii

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 341-347

Abstrakt:

Na podstawie wyznaczenia istoty koncepcji synergizmu udowodniono, że jest ona głównym komponentem zarządzania strategicznego. W referacie rozgraniczono pojęcia synergizmu i efektu synergicznego, przytoczono różne podejścia do klasyfikacji typów synergizmu. Zwrócono uwagę na synergizm strukturalny i zarządzający oraz uwzględniono specyfikę synergizmu statycznego i dynamicznego. Pokazano przewagi synergizmu potencjalnego i przyczyny wystąpienia synergizmu negatywnego. Wskazano sytuacje, w których ważna jest ocena synergizmu potencjalnego i istniejącego, a także możliwe warunki osiągnięcia synergizmu. Warunki i metody realizacji synergizmu zostały sprawdzone w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: