Object

Title: Możliwości wykorzystania wspólnych wartości (shared values) w procesie implementacji strategii rozwoju

Title in english:

The Possibilities of Shared Values Application in the Process of Development Strategy Implementation

Creator:

Kuczyński, Piotr Mateusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 205-214

Abstrakt:

Zagadnienia związane z implementacją strategii rozwoju są tym obszarem zarządzania strategicznego, który współcześnie przysparza najwięcej trudności zarządzającym organizacjami. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt uzależnienia powodzenia procesu implementacji od szeregu zróżnicowanych czynników, spośród których podkreślane jest szczególne znaczenie czynników o charakterze społeczno-kulturowym. Niniejsza praca wskazuje na szanse i zagrożenia, które zarządzanie oparte na wspólnych wartościach może przynieść dla skutecznej implementacji strategii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121790

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information