Object

Title: Nowe technologie i przesłanki ich wyboru w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw finansowych

Title in english:

New Technologies and the Reasons for Their Choice in the Innovation Activities of Enterprises Operating in the Financial Sector

Creator:

Glabiszewski, Waldemar

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 78-87

Abstrakt:

Niniejszy artykuł o charakterze empirycznym prezentuje obraz rzeczywistości odzwierciedlający aktywność działających w Polsce przedsiębiorstw finansowych w zakresie wdrażania nowych technologii. Ponadto identyfikuje siły wyzwalające tę - jak się okazuje - wysoką aktywność, podejmowaną na rzecz rozwoju własnego potencjału technologicznego. Wskazuje też na rzeczywiste przesłanki decyzyjne determinujące wybór pozyskiwanych technologii, wśród których najważniejszą wydaje się perspektywa wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121775

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information