Object structure
Title:

Uczestnicy procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Participants of the Strategic Management Process in an Enterprise

Creator:

Kaleta, Andrzej

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; strategia ; uczestnicy procesu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 136-144

Abstrakt:

Uczestnicy zarządzania strategicznego mają kluczowe znaczenie dla jakości strategii i efektów ich realizacji. Konieczne jest wypracowanie skutecznej formuły pracy angażującej różne grupy uczestników spośród pracowników przedsiębiorstwa, jego zarządu czy ekspertów zewnętrznych. Rozwiązanie to powinno być dostosowane do specyfiki i możliwości przedsiębiorstwa, ale też powinno uwzględniać odmienność różnych faz procesu zarządzania strategicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: