Object

Title: Uwagi w sprawie zarządzania strategicznego w szkołach wyższych

Title in english:

Strategic Management of Schools of Higher Education

Creator:

Ryńca, Radosław ; Matuszak, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 369-378

Abstrakt:

Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce w dużym stopniu zależeć będzie od sprawnego zarządzania uczelnią. Właściwym podejściem do zarządzania instytucją akademicką, które przynosi wymierne korzyści w długim okresie, powinno być strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Podejście to pozwoli uczelniom na sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, wdrażanie innowacji i budowanie silnej pozycji zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku usług edukacyjnych. W artykule przedstawiono rozważania na temat szkolnictwa wyższego, obecne uwarunkowania i kierunki rozwoju. Przedstawiono także propozycje wykorzystania strategicznej karty wyników dla szkoły wyższej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121809

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information