Object structure
Title:

Strategie innowatorów - koncepcja kostki Rubika

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovations Strategies - the Rubik's Cube Concept

Creator:

Zelek, Aneta ; Maniak, Grażyna

Subject and Keywords:

strategia innowacji ; innowacyjność ; innowacje produktowe ; innowacje rynkowe ; innowacje technologiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 549-562

Abstrakt:

W praktyce przedsiębiorczości w Polsce wciąż dominuje szkodliwe przekonanie o tym, że innowacja to wynalazczość technologiczna i jako taka jest zarezerwowana dla firm high tech. Walka z tym stereotypem jest niezwykle trudna i stawia przed specjalistami z zakresu zarządzania innowacjami poważne wyzwanie. W związku z tym celem referatu jest podjęcie próby redefinicji pojęcia "strategia innowacji" oraz próba dokonania autorskiej klasyfikacji innowacji. Autorki wyrażają przekonanie, że innowacyjność jest współcześnie kluczowym ogniwem myślenia strategicznego, dlatego problematykę innowacyjności rozpatrują w kontekście znanych w zarządzaniu strategicznym koncepcji rozwoju przedsiębiorstw w drodze innowacji. Na tle tego podejścia, w referacie zaprezentowano oryginalną, autorską koncepcję podziału innowacji - model kostki Rubika.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: