Object

Title: Strategie innowatorów - koncepcja kostki Rubika

Title in english:

Innovations Strategies - the Rubik's Cube Concept

Creator:

Zelek, Aneta ; Maniak, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 549-562

Abstrakt:

W praktyce przedsiębiorczości w Polsce wciąż dominuje szkodliwe przekonanie o tym, że innowacja to wynalazczość technologiczna i jako taka jest zarezerwowana dla firm high tech. Walka z tym stereotypem jest niezwykle trudna i stawia przed specjalistami z zakresu zarządzania innowacjami poważne wyzwanie. W związku z tym celem referatu jest podjęcie próby redefinicji pojęcia "strategia innowacji" oraz próba dokonania autorskiej klasyfikacji innowacji. Autorki wyrażają przekonanie, że innowacyjność jest współcześnie kluczowym ogniwem myślenia strategicznego, dlatego problematykę innowacyjności rozpatrują w kontekście znanych w zarządzaniu strategicznym koncepcji rozwoju przedsiębiorstw w drodze innowacji. Na tle tego podejścia, w referacie zaprezentowano oryginalną, autorską koncepcję podziału innowacji - model kostki Rubika.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121842

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Strategie innowatorów - koncepcja kostki Rubika Oct 30, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information