Object structure
Title:

Przywództwo strategiczne w organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Strategic Leadership in an Organization

Creator:

Radomska, Joanna

Subject and Keywords:

przywództwo strategiczne ; wizja ; kapitał ludzki ; kultura organizacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 360-368

Abstrakt:

Artykuł podejmuje tematykę konieczności stworzenia koncepcji współczesnego przywództwa strategicznego, a także wskazuje potencjalne kierunki jego ewolucji. Autorka podkreśla także znaczenie kapitału ludzkiego jako nośnika wiedzy oraz podstawowego źródła osiąganej przewagi konkurencyjnej. Stąd ważne jest skupienie uwagi na pożądanych cechach współczesnego przywódcy, który jest odpowiedzialny za budowanie kompetencji organizacji w zakresie adaptacji do zmieniających się warunków działania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: