Object structure
Title:

Grupy kapitałowe jako forma sieciowej organizacji przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Holdings as a Form of a Network Organization of Companies

Creator:

Zając, Czesław

Subject and Keywords:

grupy kapitałowe ; organizacje sieciowe ; myślenie sieciowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 530-537

Abstrakt:

W opracowaniu poruszono problematykę grup kapitałowych, traktowanych jako zgrupowania przedsiębiorstw utworzone do realizacji określonych celów, najczęściej o strategicznym znaczeniu. Przedstawiono przesłanki powstawania grup kapitałowych osadzone na motywach: organizacyjnym, finansowym, rynkowym i menedżerskim. Dokonano także charakterystyki tych grup jako organizacji sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania przez spółkę dominującą zasad "myślenia sieciowego".

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: