Object

Title: Fundusze strukturalne a Narodowa Strategia Innowacji w Polsce w latach 2007-2013

Title in english:

Structural Funds and National Innovation Strategy in Poland between 2007 and 2013

Creator:

Kowalska-Sudyka, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 180-188

Abstrakt:

Osiągnięcie celów wytyczonych przez strategię lizbońską jest wielkim wyzwaniem dla wielu państw Unii Europejskiej. Doświadczenie Unii Europejskiej i wsparcie finansowe, integracja gospodarcza, naukowa i kulturalna z krajami członkowskimi otwierają przed Polską nową perspektywę rozwojową. Artykuł stanowi zwięzłe omówienie tych możliwości, które wiążą się z realizacją jednego z głównych celów odnowionej strategii lizbońskiej, jakim jest stworzenie w Europie do 2010 roku "najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie".

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121787

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information