Object structure
Title:

Współczesne strategie konkurencji przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Today's Competitive Business Strategies

Creator:

Kaczmarek-Kalisz, Dominika ; Guliński, Patryk

Subject and Keywords:

strategia ; konkurencja ; zarządzanie ; przedsiebiorstwa ; zmiany

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 127-135

Abstrakt:

Autorzy niniejszego artykułu starają się w sposób aktualny opisać współczesne strategie konkurencji. Najwięcej uwagi poświęcają strategiom zasobowym, stale ewoluującym w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, oraz strategii Faulknera-Bowmana. Zbioru opisanych koncepcji nie należy traktować jako zamkniętej księgi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: