Object

Title: Postrzeganie rozwoju regionów przez politykę spójności Unii Europejskiej

Title in english:

Perspective of the Regional Development in Cohesion Policy of the European Union

Creator:

Klamut, Mirosława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 13-29

Abstrakt:

Opracowanie analizuje zmieniające się uwarunkowania realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na przełomie okresu 2004-2007. Autorka identyfikuje czynniki, które spowodowały konieczność podjęcia reformy polityki spójności w latach 2005-2006. Wprowadzona reforma przyczyniła się do zwrócenia większej uwagi członków Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy, podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności. Autorka bada konsekwencje wprowadzenia reformy dla realizacji traktatowych zobowiązań polityki spójności, wykorzystując doświadczenia zarówno „starych", jak i „nowych" członków Unii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122285

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information