Object structure
Title:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i jego znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności regionu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Operational Programme for Śląskie Voivodeship for the Years 2007-2013 and Its Significance for Increasing the Region's Competitiveness

Creator:

Dziembała, Małgorzata

Subject and Keywords:

polityka spójności UE ; regionalny program operacyjny ; konkurencyjność regionów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 195-209

Abstrakt:

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE polskie regiony korzystają z pomocy finansowej z funduszy UE przekazywanych w ramach programów operacyjnych rozwoju regionalnego. W regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013, przygotowanych dla każdego z województw zostały nakreślone priorytety rozwojowe uwzględniające specyfikę danego regionu. W artykule przedstawiono regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2007-2013, dokonując identyfikacji priorytetowych kierunków wsparcia oraz wskazano na jego znaczenie w kontekście wzmacniania czynników konkurencyjności regionu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: