Object

Title: Cele i metody realizacji polityki spójności w krajach Unii Europejskiej

Title in english:

The Goals and Methods of Realization of the Cohesion Policy of the European Union

Creator:

Klamut, Mirosława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 25-45

Abstrakt:

Problematyka opracowania dotyczy zagadnień osiągania celów polityki spójności Unii Europejskiej, wpisującej się w założenia programowe strategii lizbońskiej. Autorka uznaje, że polityka spójności Unii w okresie 2007-2013 staje się ważnym instrumentem umożliwiającym przyspieszenie procesu konwergencji regionów unijnych. Rozważania autorki koncentrują się na doświadczeniach trzech grup krajów. Pierwszą z nich stanowią kraje wybrane spośród najsłabszych członków Unii, drugą grupę tworzą kraje wysoko rozwinięte, a trzecią kraje o znacznym zróżnicowaniu poziomu i dynamiki rozwoju regionów. W opracowaniu porównano proces budowy strategii rozwojowych regionów w każdej z tych grup z dwóch punktów widzenia: identyfikacji problemów, które w każdym z krajów uważa się za najważniejsze do rozwiązania, oraz wyboru instrumentów, które uznaje się za najskuteczniejsze w procesie osiągania celów strategii lizbońskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122252

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information