Object structure
Title:

Czynniki i procesy determinujące zrównoważony rozwój wsi w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Goals and Methods of Realization of the Cohesion Policy of the European Union

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

gospodarka ; środowisko ; działalność ; zrównoważony rozwój

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 46-58

Abstrakt:

Obszary wiejskie zajmują w Polsce 93,2% powierzchni kraju i są zamieszkałe przez 38,7% jego ludności. Liczba ludności zamieszkującej je od początku XXI wieku zwiększa się zarówno ilościowo, jak i względnie. W Polsce użytki rolne stanowią 51,8%, grunty leśne 28,9%, a obszary chronione 32,3%. Prawie wszystkie te użytki znajdują się na obszarach wiejskich i stanowią podstawę rozwijania różnorodnej działalności gospodarczej wykorzystującej środowisko przyrodnicze. Od dawna najszerzej wykorzystuje się tę przestrzeń do działalności rolniczej i leśnej. Współcześnie wieś polska pełni trzy podstawowe funkcje: mieszkalną i turystyczną, produkcyjną i usługową oraz ekologiczną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: