Object structure
Title:

Wyzwania dla inicjatyw parkowych i centrów transferu technologii związane z komercjalizacją rezultatów prac B+R w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Commercialization Challenges for Science & Technology Parks, Technology Incubators and Knowledge Transfer Offices in Poland

Creator:

Lorenc, Joanna

Subject and Keywords:

jednostki proinnowacyjne ; transfer wiedzy i technologii

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 141-159

Abstrakt:

W artykule przedstawiono kluczowe funkcje wybranych jednostek proinnowacyjnych, takich jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne i centra transferu technologii w Polsce. Niestety, nie istnieje jeden uniwersalny model, który gwarantowałby odniesienie sukcesu. Jednostki te mają różne lokalizacje, formy działania, finansowania oraz różne zadania do zrealizowania. Powstały po to, żeby wspierać i promować nowe rozwiązania. Jednak do najważniejszych zadań zaliczamy transfer wiedzy i technologii, wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Ich usługi powinny wpływać na rozwój gospodarczy oraz konkurencyjność regionów, podwyższać kwalifikacje, a w efekcie końcowym wspierać budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: