Object

Title: Teoretyczne podstawy polityki konkurencji Unii Europejskiej

Title in english:

Theoretical Basis of the European Union's Competition Policy

Creator:

Olipra, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 172-187

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o teoretyczne podstawy polityki konkurencji Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu rozpowszechnione jest przekonanie, że to koncepcja konkurencji zdolnej do działania J.M. Clarka jest jej teoretycznym fundamentem. W artykule zostało również postawione pytanie, czy takie twierdzenie jest słuszne. Przedstawiono też w zarysie ogólną problematykę teorii konkurencji. Następnie autor dokonuje przeglądu różnych koncepcji polityki konkurencji. Na początku przedstawiony został podział na politykę konkurencji w znaczeniu wąskim i szerokim, dalej zaprezentowane zostały strukturalne i behawioralne aspekty polityki konkurencji, a następnie instytucjonalne i ewolucyjne teorie polityki konkurencji oraz rozróżnienie na prewencyjną i korekcyjną politykę konkurencji. Ostatnia część artykułu przedstawia zarys polityki konkurencji Unii Europejskiej. W podsumowaniu autor zawarł wnioski wypływające z przedstawionych rozważań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122261

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information