Object structure
Title:

Czynniki wpływające na poziom długu publicznego w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors Determining the Level of Public Debt in Poland, the Czech Republic and Hungary

Creator:

Baran, Bernadeta

Subject and Keywords:

dług publiczny ; czynniki zmian poziomu zadłużenia ; budżetowe kryteria konwergencji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 108-117

Abstrakt:

W ciągu ostatnich lat w Polsce, Czechach i na Węgrzech zmieniał się poziom zadłużenia publicznego, a swój wpływ zaznaczyły nie tylko saldo pierwotne, ale także wspólne oddziaływanie stopy procentowej i wzrostu gospodarczego oraz tzw. dostosowania stanów i przepływów. Jest to oznaką systematycznego i strategicznego ich wykorzystania do wpływania na poziom długu publicznego. Ze względu na trwałe występowanie w badanych krajach deficytu budżetowego, niezbędne jest nie tylko stałe finansowanie wynikające z potrzeb pożyczkowych państwa, ale też takie finansowanie, które w jak najmniejszym stopniu obciąży budżet dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą zadłużenia. Dzięki dostępnym metodom i środkom możliwe są działania polegające na kształtowaniu poziomu i struktury długu (rodzajowej i według wierzycieli) oraz struktury przepływów finansowych wynikających z istnienia długu w taki sposób, aby wiązały się z nim jak najmniejsze koszty przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: