Object structure
Title:

Rynek pracy i polityka zatrudnienia w wybranych krajach i regionach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labour Market and Employment Policy in Chosen Countries and Regions of the European Union

Creator:

Surygała, Katarzyna

Subject and Keywords:

polityka zatrudnienia ; rynek pracy ; poziom zatrudnienia ; stopa bezrobocia ; instrumenty wsparcia polityki zatrudnienia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 69-88

Abstrakt:

W Unii Europejskiej podejmowane są działania mające na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia i poprawę wydajności pracy. Wyższa jakość pracy sprzyja wzrostowi konkurencyjności unijnej gospodarki względem innych gospodarek i tworzeniu lepszych warunków życia jej mieszkańcom. W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w Unii Europejskiej w kwestiach zatrudnienia, podejmowane inicjatywy i regulacje w tym zakresie. Przeanalizowano także wskaźniki istotne z punktu widzenia polityki rynku pracy, takie jak poziom bezrobocia, stopa zatrudnienia, średni tygodniowy czas pracy czy wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Omówiono w skrócie instrumenty i instytucje wspierające działania podejmowane w celu poprawy sytuacji na unijnym rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: