Object

Title: Konwergencja PKB per capita europejskiej przestrzeni regionalnej na poziomie regionów NUTS 2

Title in english:

GDP Per Capita Convergence of the European Regional Space at the Level of NUTS 2 Regions

Creator:

Strahl, Danuta ; Markowska, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 11-24

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki rozważań nad konwergencją typu sigma w europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu NUTS 2. Badaniami objęto lata 1995-2005, a jako miernik konwergencji typu sigma przyjęto wartość odchylenia standardowego logarytmu naturalnego z wartości PKB per capita na poziomie regionów NUTS 2. Analizę przeprowadzono, wydzielając sześć grup regionów europejskich, tj.: - grupa I - regiony szczebla NUTS 2 wszystkich krajów UE, - grupa II regiony 25 państw UE, czyli obszar europejskiej przestrzeni regionalnej z rozszerzenia z 2004 r., - grupa III - regiony z krajów „starej piętnastki", - grupa IV - regiony 12 państw - kraje rozszerzenia z 2004 i 2007 r., - grupa V - regiony 10 państw - czyli kraje rozszerzenia z 2004 r., grupa VI - te regiony szczebla NUTS 2 krajów UE 27, dla których w każdym z jedenastu momentów czasowych odnotowano wartość PKB per capita wyższą od mediany ustalanej dla t = 1995,..., 2005 oraz te, dla których we wszystkich momentach t wartość PKB per capita była niższa od mediany. Słowa kluczowe: sigma konwergencja, PKB per capita

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122251

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information