Object

Title: Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015

Title in english:

Differences in the standard of living between EU regions in the period of 2000-201

Creator:

Jabłoński, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 62-75

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza zróżnicowania poziomu i stopy wzrostu PKB per capita regionów NUTS2 w krajach UE w latach 2000-2015. W oparciu o narzędzia statystyki opisowej przeanalizowano: po pierwsze, zróżnicowanie poziomu życia mierzonego PKB per capita w regionach UE z podziałem na grupy regionów UE-15 i posocjalistycznych UE-11 oraz, po drugie, tempo wzrostu badanych grup regionów w latach 2000-2015. Z badań wynikają, co oczywiste, wyraźne różnice między poziomem rozwoju krajów kontynentalnej i północnej Europy oraz krajów posocjalistycznych i Europy Południowej. Co więcej, w latach 2000-2015 regiony krajów UE-11, a także duże ośrodki metropolitarne krajów UE-15 charakteryzowały się szybszym wzrostem PKB per capita w stosunku do pozostałych regionów NUTS2. Zaobserwowano, iż na początku XXI wieku zwiększyły się zróżnicowania rozwojowe mierzone PKB per capita w krajach UE, jednak w niektórych krajach członkowskich zaobserwowano lekką tendencję do ich zmniejszenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.06 ; oai:dbc.wroc.pl:66903

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information