Object structure

Title:

Innowacyjność sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation of Sudeten border mountain area

Creator:

Konopińska, Natalia

Subject and Keywords:

polityka spójności ; obszary górskie ; innowacyjność ; sudecki przygraniczny obszar górski ; cohesion policy ; mountain areas ; innovation ; Sudeten border mountainous area

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 94-106

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego (SPOG). W artykule pokazano znaczenie innowacyjności w odniesieniu do regionów jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Posługując się danymi o liczbie złożonych wniosków patentowych, przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego na poziomie jednostek terytorialnych wchodzących w skład sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego oraz krajowym. Badania wykazały, że SPOG charakteryzował się niskim poziomem innowacyjności, w szczególności w gałęziach przemysłu, które można uznać za nowoczesne. Artykuł został przygotowany w oparciu o analizę desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu