Object structure
Title:

Utracona rola Wielkiej Brytanii: ewolucja znaczenia funta szterlinga jako waluty międzynarodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Lost role of Great Britain: the Evolution of the Pound Sterling Position as an International Currency

Creator:

Kowalska, Magdalena Maria

Subject and Keywords:

Wielka Brytania ; funt ; szterling ; waluta międzynarodowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 118-140

Abstrakt:

Funt brytyjski w XIX wieku posiadał niekwestionowany status waluty międzynarodowej. Szczególna rola funta przypada na drugą połowę XIX wieku, tzw. okres Pax Britannica, kiedy to Anglia była gospodarką dominującą w świecie. Wiek XX przyniósł osłabienie znaczenia funta szterlinga, a jego miejsce zajął dolar (a w pewnym stopniu także i euro). Autorka artykułu odpowiada na pytanie, jakie czynniki wpływają na umiędzynarodowienie waluty i zestawia tę teorię ze specyfiką funta - najpierw w XIX wieku, a następnie w pierwszych latach XXI wieku. Wnioski prowadzą do stwierdzenia, iż przesłanki, dzięki którym funt stanowił walutę dominującą w świecie, ustały. Dzisiejsze znaczenie Wielkiej Brytanii (wyznaczane już nie panowaniem na morzach czy wielkością kolonii, lecz obiektywnymi wskaźnikami ekonomicznymi) pozwala funtowi istnieć na rynkach międzynarodowych -jako waluta rezerw, fakturowania czy inwestycyjna - ale już nie dominować.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: