Object structure
Title:

Transeuropejskie sieci energetyczne elementem infrastruktury spójności europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trans-European Energy Networks as an Element of European Infrastructure Cohesion

Creator:

Dobroczyńska, Agnieszka ; Juchniewicz, Leszek

Subject and Keywords:

spójność europejska ; wspólny rynek energii ; transeuropejskie sieci energetyczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 185-194

Abstrakt:

Wdrożenie idei spójności europejskiej byłoby niepełne bez osiągania celów polityki energetycznej, w tym stworzenia konkurencyjnego rynku zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne w długiej perspektywie i sprzyjającego energii „ekologicznej". Potrzebna jest do tego odpowiednia infrastruktura techniczna nie tylko w poszczególnych państwach, ale również w wymiarze wspólnotowym. Zespoleniu krajowych sieciowych systemów energetycznych służą m.in. transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E). W artykule przedstawiono koncepcję TEN-E, funkcje i narzędzia realizacji w kontekście sytuacji na unijnym rynku energii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: