Object structure
Title:

Czy w Polsce występuje paradoks innowacji?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is There Innovation Paradox in Poland?

Creator:

Szostak, Ewa

Subject and Keywords:

gospodarka oparta na wiedzy ; kształcenie ustawiczne ; edukacja ; wiedza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 152-162

Abstrakt:

Treścią rozważań jest analiza stopnia konwergencji polskiej gospodarki z gospodarką UE-27 pod względem polityki innowacyjnej, a szczególnie analiza krajowego systemu edukacyjnego. Rozważania te są podporządkowane priorytetom polityki UE po roku 2013, nadal podkreślającym rolę wiedzy, innowacji i postępu technologicznego w rozwoju gospodarczym państw i regionów. Na podstawie tych rozważań sformułowano kierunki zmian, konieczne w gospodarce krajowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: